Obračun prispevkov za s.p.

Obračun prispevkov za zasebnike (samostojne podjetnike) obravnava zakon o prispevkih za socialno varnost.

Osnova za izračun prispevkov sp

Osnova za plačilo prispevkov se določi na podlagi dobička samostojnega podjetnika, v katerem pa niso upoštevani plačani prispevki za obveznost zavarovanja zavarovanca in znižanje davčne osnove.

 

Koliko prispevkov plačujejo s.p. - ji, ki so šele začeli dejavnost?

Samostojni podjetniki, ki so šele pričeli z dejavnostjo, imajo dobiček 0 EUR. Prispevke plačujejo na podlagi dobička, ki ga predvidejo v prihodnjem letu. Izbrana zavarovalna osnova za plačevanje prispevka pa ne sme biti nižja od minimalne plače.
 

 

Več o prispevkih za s.p. >>

računovodstvo, računovodski servis